Hướng Dẫn Giảng Viên Thaytro.vn

 1. Đăng ký

Tại trang chủ chọn Đăng ký góc trên bên phải màn hình, form đăng ký như sau:

Giảng viên điền đầy đủ thông tin tài khoản, sau đó tích vào ô “Tôi muốn đăng ký giảng viên" > Đăng Ký.

* Lưu ý: để trở tài khoản được kích hoạt chức năng dành cho giảng viên, vui lòng liên hệ Admin để được xác thực tài khoản.

 1. Đăng nhập:

        Để đăng nhập, giảng viên chọn Đăng Nhập trên góc phải màn hình trang chủ.

        Điền thông tin đăng nhập và chọn Đăng Nhập 1. Quản lý thông tin cá nhân & Tài khoản:

Sau khi đăng nhập, góc phải trên màn hình sẽ có menu như sau:

Sau đó chọn Thông tin người dùng

Tại trang thông tin, giảng  viên có thể:

 1. Bảng điều khiển của Giảng Viên:

Đây là bảng điều khiển dành riêng cho giảng viên, với chức năng báo cáo thống kê, tạo khoá học, cài đặt thanh toán công nợ.

 1. Menu > Bảng điều khiển:

Trang này cho phép giảng viên quản lý các Khoá học đang bán, Khoá học chờ duyệt, Khoá học nháp.

 1. Menu > Tạo khoá học:

Để tạo được 1 khoá học hoàn chỉnh, giảng viên thực hiện 3 bước sau:

 1. Bước 1: Tạo thông tin khoá học

Trang tạo khoá học mới. Điền đầy đủ thông tin:

Để xoá, nhấn vào biểu tượng thùng rác tương ứng.

=> Nhấn  Lưu Bản Nháp  

 1. Bước 2: Tạo chương cho khoá học:

Mỗi khoá học sẽ được chia ra làm nhiều chương khác nhau.

Giảng viên truy cập Bảng điều khiển > Nháp.

Danh sách khoá học chưa hoàn thiện sẽ được liệt kê tại đây, giảng viên chọn Sửa Khoá Học cần sửa.

Tại đây xuất hiện 3 tab: Sửa Thông Tin Cơ Bản | Quản Lý Chương | Quản Lý Bài Giảng

Giảng viên chọn Quản Lý Chương và tạo các chương cần thiết:

 1. Bước 3: tạo bài giảng cho từng chương:

Mỗi chương có nhiều bài giảng khác nhau.

Để thêm bài giảng, giảng viên chọn tab Quản lý bài giảng và thêm các bài giảng cho các chương, ví dụ:

Sau khi thêm đầy đủ các bài giảng cho các chương, giảng viên quay lại tab Sửa thông tin cơ bản >     Xuất bản khoá học này    .

Sau khi xác nhận xuất bản, khoá học của giảng viên cần được quản trị viên duyệt để có thể xuất hiện trên trang chủ.

 1. Menu > Báo cáo doanh thu:

Trang lịch sử doanh số bán khoá học.

 1. Menu > Cài đặt thanh toán:

Cài đặt phương thức nhận doanh thu chia sẻ từ ThayTro.vn

Hỗ trợ bằng CK Ngân Hàng.