Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

pexels-photo-40120-e1500018015404
21
Th7

Tổng quát

Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về bán hàng và nghệ thuật bán hàng hiện đại;  phân tích tâm lý khách hàng, thuật “ Đắc nhân tâm” và nghệ thuật giao tiếp bán hàng; Dịch  vụ chăm sóc khách hàng vượt trội…

 

Bán hàng và quan điểm bán hàng hiện đại: Bán hàng là gì? Ai là người bán hàng? Các phương thức bán hàng. Quan điểm bán hàng hiện đại và các luận điểm cơ bản. Khách hàng và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng : Các loại khách  hàng trong công ty. Đặc điểm nhu cầu của khách hàng. Ba yếu tố căn bản  thỏa mãn nhu cầu của khách hàng . Người bán hàng chuyên nghiệp : Thế nào là người bán hàng chuyên  nghiệp? hình ảnh và tố chất cần có của người bán hàng chuyên nghiệp.  Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên . Nghệ thuật bán hàng : 4 cách tiếp cận về nghệ thuật bán hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng : Vai trò và đặc điểm của DVCSKH; các nguyên tắc căn bản; các loại DVCSKH. Nghệ thuật  giao tiếp trong bán hàng : bản chất của giao tiếp; Thấu hiểu tâm lý con người và tâm lý khách hàng; Nghệ thuật “Đắc nhân tâm”.  Công cụ giao tiếp hiệu quả

Yêu cầu của khóa học

  • Có mạng internet
  • Có laptop hoặc máy tính
  • Không gian yên tĩnh

Lợi ích từ khóa học

  • Học viên sẽ có đủ bản lĩnh, kiến thức và thực tiễn để trở thành người bán hàng xuất sắc
  • 9 bước trong bán hàng và những kỹ năng cơ bản
  • Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
  • Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên nghiệp
  • Nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng

Đối tượng mục tiêu

  • Tất cả mọi cá nhân và công ty kinh doanh sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

Curriculum is empty

Instructors

Review

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%