Khởi nghiệp

 • KHÓA HỌC SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU Bùi Tấn Bạo
  KHÓA HỌC SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU Bạn mãi đi phân phối sản phẩm của người khác nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc phân phối cho chính sản phẩm của mình. Tài sản cuối cùng mà bạn để lại cho con của bạn chính là gì? Hãy suy nghĩ về điều đó.
  0 Bài giảng 00:00:00 giờ Vietnamese Nâng Cao
  0
  0
  0 Đánh giá