img

Từng bài học đều tập trung vào tạo dựng thói quen

Cá nhân hóa từng bài học

Những bài học của Opan đều được sắp xếp theo lịch trình sinh hoạt hàng ngày của bạn. Các bài học được thiết kế giúp bạn học được nhiều nhất

Năng Động,Sáng Tạo

ABCxyz

images

Đồng đội luôn sẵn sàng giúp đỡ

Mỗi lớp, bạn đều được ghép cặp với đồng đội trong suốt hành trình học tiếng anh cho tới khi bạn thực sự cảm thấy hiệu quả và ngược lại.

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ mỗi ngày222

Hơn 500 học viên của Opan đã phản hồi rằng 1 tháng luyện tập tại Opan bằng Kaizen bằng 1 năm tự học Tiếng Anh

img
img
img
img
img